您現在的位置:首頁 > 書籍介紹 > 書籍詳情

書籍名稱: 堪輿一覽
定 價: 450元
系列名稱: 風水
出版年: 2010年
裝訂: 平裝冊
適用程度: 高級
書 號: A718
訂購數量:
返回上頁


image

太平山人 著/A718/25K/平裝/392頁/450元
孫竹田是蔣大鴻之後的玄空宗師,這本書是他遊歷萬水千山後,多有所見,
每得吉兆,隨筆記之,輒且成袟,久之刪次成書,名曰《堪輿一覽》。
其書分言巒頭及理氣,細談窩鉗乳突等穴法、又說蓋粘倚撞等葬法,
進而談及陽宅、元運、屋運及換運之法,以正宗玄空學之處理手法而言,
是玄空界甚為重要的著作。


                                 《堪輿一覽》 序

   孫竹田,本名孫稚玉,竹田是他的別字,號太平山人,為歙人。
歙,即今日的歙縣及徽州區之內,地處安徽省南部,毗鄰浙江省,隸屬黃山市。
秦代即置歙縣,先後屬會稽郡、丹陽郡、新安郡等。隋代設歙州,治歙縣。
北宋徽宗時,朝廷平定了本地人方臘之亂後,遂將歙州改名為徽州。
歙縣及徽州區均為群山環抱,屬黃山山脈和天目山山脈。練江的各支流
環抱徽州城,並在城東南與漸江匯合成新安江,直通杭州。
   當年的孫竹田日夕與山水打交道,而歙縣及徽州之山水風貌,可能盡在其心目中矣。
據孫竹田說,他「性愛山水,每遇佳處,心曠神迎,不知我之為山水,山水之為我也」,
如此景緻,大有物我兩忘,天地與我齊一的境界。他每到一地即寓於目、察於心、
記於筆,久之刪次而成書,名之曰《堪輿一覽》。
   這本書流傳不廣,在初版在雍正(十二年)甲寅(一七三四)在安徽由吳興
汪亮采付梓,但傳印未幾,書版及存書隨燬於火。其後,道光三年(一八二三)
南潯瑞松堂蔣炳謹重刻書板印行,但仍然流通不多。道光年間的章仲山擷取
孫竹田《堪輿一覽》上集之一小部份,結合其他資料而纂集成《心眼指要》一書,
在晚清以來得享地理名家之稱。
   然而,對於孫竹田《堪輿一覽》的內容而言,《心眼指要》所刊載的只是稍露風光而已。
筆者有幸,十多年前在海外淘書時,得徒弟之助,在上海某藏書家中覓得《堪輿一覽》
的一份孤本,細讀之下,確知此乃玄空正脈之學,殊為難得,多年來遂作為門內講授之用。
不期,最近台灣亦有玄空高手偶得此書,輾轉拜託武陵出版社力邀筆者代為之序。
得海外之高手賞識、薦舉,筆者亦樂為之推介。

《堪輿一覽》分為上下二集,
上集:
序。瑣言四則。法門三要:讀書、明心、心術。
春山結伴草(山法):明理氣、認穴形、定穴場、會心圖、形勢論、用意篇、方位問。

下集:
東林避暑草:砂說。
吳下舟中草:平陽論、平陽往來圖說、山龍相生圖說、平陽三法圖說
(弔兵、剪水、分局)、平陽總論。
北窗閒坐草:陽宅、分局、論宅、論進、論間、元運、屋運、主命、流年、九宮。
支硎玩月草:日時。山水總論。
此書巒頭與理氣兼論,理通心融,學為一貫,且偶參釋氏言,益見文氣磅礡、思路邈遠。
如《自序》中云:「如一月印千江,江江皆月,月月同光;如一燈照十鏡,鏡鏡皆燈,
燈燈互影。」俱佛家語也。
孫竹田在《讀書》章中,力主習堪輿者必須多讀有用之書,而在讀書時卻不必求其全璧、
且於文章亦不必求其甚解,「但以意會,自可取益」。
接著,細述讀書之法,由初讀的默會古人之意,是其所是,而非其所非;再讀之,
而以吾之意翻剝古人之意;復三讀之,以求其真是真非,道出讀書要由初入深,
為學亦需自出機杼,實在很有見地。
《心術》章中引唐楊筠松為李宦覓得三世宰執地及顧陵岡為閩宦所聘覓地,卒遭鬼神
叱呵或鬼糊其目,明示修德為先之重要,誠為堪輿家不可不先正心術之禁戒。
其後《穴形根河圖》中說一六為水,成窩形;二七為火,成乳形;三八為木,成鉗形;
四九為金,成突形;五十為土,葬氣。
以及乳突陰內而陽外,穴宜淺;窩鉗陽內而陰外,穴宜深;中五葬氣,穴宜培土厚封,
皆屬玄空穴法之典範。
其後縷述窩鉗乳突等要訣,圖文並舉,百里江山,可謂一覽瞭然,而垂為經世之法則。
《定穴場》章中,說:「是故既識穴形,必須知穴場之當在何處,欲知穴場之當在何處,
必須知星體之當成何穴,並須看來龍之出脈陰陽。
陽出脈者,穴多乳突;陰出脈者,穴多窩鉗。龍柔者,脈多陰;龍剛者,脈多陽。
陽落者,穴多近;陰落者,穴多遠。
陰落而有乳突者,必其後龍之低伏;陽落而有窩鉗者,必其來勢之剛猛。逐節推求,
不脫矩度,此認脈求穴之法也。」
真的一如枕山蔣炳云:「其言約、其義精、其證確!」甚難再找出更確切之形容了。
《用意篇》云:「相山之要,不難於用法,而難於用意。用意惟何?一看氣概、
二看精神、三看性情。」
又云:「夫氣概在於勢,精神在於形,觀勢則放開眼界,看形則察入微茫。無形無勢,
乃其互文,大地小地,特其寓言耳。古人好隱,語多類是。
然其義精理足,能取古人散漫無根之文,一言而提綱挈領,如探驪龍而得其珠,
非有大力者,曷能至此。」實在已經點出了相地「即形察理」之要法了。
地仙蔣大鴻之後,姜垚繼其絕學,而後有孫竹田、沈禹平遙接其學;隨之又有
章仲山遠承一脈,至今流傳不絕。
今有孫竹田之《堪輿一覽》古籍重刊,其書法象昭昭,闢偽歸真,實在是玄空界之佳音,
筆者極力推介。

歲次庚寅夏月 陳雪濤 序於臺灣
 

PROUS TECHNOLOGY CO.,LTD. @ ALL Rights Reserved. Designed by: iware